Newlogic Core

Moderní řešení pro tvorbu webových aplikací

💡 Moderní řešení

Moderní javascript (ES6+), dynamické importy, moderní CSS (proměnné a další nové vlastnosti)

🚀️️ Výkon a rychlost

Rychlý vývoj bez nutnosti kompilace. Optimalizovaná kompilace na produkci.

🛠️ Integrované nástroje

Rollup, Twig, Hbs, Less, PostCSS, PurgeCSS, CleanCSS, Tailwind, Web Dev Server, Vite

📦 Rozdělení souborů

Rozdělení složek na styly, scripty a šablony. Cokoliv se přidá na vstup, tak se zkompiluje na výstup

✉️ Emailové šablony

Pro emailové šablony lze použít moderní řešení v šablonách twig, latte, tpl, hbs a styly postcss a less

⚡ Vite jako webserver

Rychlý lokální server, náhled bez kompilace souborů a okamžité přenačtení přímo v prohlížeči

Copyright © 2021-present Newlogic Digital