Vite

Do Newlogic Core lze snadno integrovat jakýkoliv SPA framework jako Vue pomocí Vite.

Lze tak integrovat vpodstatě cokoliv, i třeba Capacitor nebo Electron pro vývoj nativních aplikací. Buildování si pak řeší Vite samo, a Newlogic Core řeší jen drobnosti.

Příklad integrace Vue

vite.config.js

import { defineConfig } from 'vite'
import vue from '@vitejs/plugin-vue'
import postcssPresetEnv from "postcss-preset-env"
import importCSS from "postcss-import"

export default defineConfig({
 plugins: [vue()],
 css: {
  postcss: {
   plugins: [importCSS, postcssPresetEnv({
    stage: 0,
    features: {
     'custom-properties': false
    }
   })]
  }
 }
})

packages.json (navýšit verze dle potřeby)

{
 "scripts": {
  "serve": "gulp styles && gulp scripts && npx vite",
  "serve:production": "gulp styles && gulp scripts && npx vite preview",
  "production": "gulp styles && gulp scripts && npx vite build"
 },
 "dependencies": {
  "vue": "^3.0.5"
 }
 "optionalDependencies": {
  "vite": "^2.0.5",
  "@vitejs/plugin-vue": "^1.1.5",
  "@vue/compiler-sfc": "^3.0.5"
 }
}

gulpfile.js

vite: true

Souborová struktura

- public
- src
-- assets
-- icons
-- scripts (.js)
-- styles (.css)
-- templates (.vue)

Info

 • Smazat obsah složky templates - zde se použijí Vue šablony, smazat main.json, smazat obsah složky scripts - zde se použijí Vue scripty
 • Tasky na Vue se zapínají přes gulp nebo npm scripts
 • Při serve je doporučeno zapnout i watch pro funkci imports resolution
 • Doporučuji si někde bokem hodit npm i npm init @vitejs/app a nakopírovat si vue věci