Dokumentace

Newlogic Core používá pro svojí základní funkcionalitu Gulp. Ten lze různě konfigurovat.

Config

Nastavení configu lze upravovat v gulpfile.js v rámci inicializace knihovny

Příklad základního nastavení:

// gulpfile.js
import {defineConfig} from "@newlogic-digital/core";

export default defineConfig({
 styles: {
  purge: {
   content: ['src/scripts/**/*.js', 'src/templates/**/*.twig', 'app/Presenters/templates/**/*.latte', 'temp/cdn/*.js']
  }
 }
})

Newlogic Core používá moderní zápis ES modulů, v package.json je nutné mít nastaveno type: "module". V některých případech se tomuto dá vyhnout přejmenováním .js na .mjs

Do gulpfile.js lze psát i vlastní Gulp tasky. Lze taky přímo využít interní třídy a to Utils, Scripts, Styles, Templates, Icons, Emails, Cms, Serve, Watch a Core.

K instanci configu lze přistupovat pomocí Config.

Pro použití vlastních configů k ostatním nástrojům lze přidat následující configy

 • postcss.config.cjs (lze definovat i v gulpfile.js pro jednotlivé moduly, nebo rozšířit)
 • tailwind.config.js (lze definovat i v gulpfile.js)
 • vite.config.js (kompletně nahradí interní vite config)

Hlavní nastavení

errors

 • Type: boolean

 • Default: true

  Povolení zobrazování chyb při kompilaci, pokud nastane chyba tak se příkaz přeruší. Vhodné pro produkční build aby se předešlo chybám.

vite

 • Type: boolean

 • Default: false

  Přepnutí do Vite módu, zejména vhodné pro SPA aplikace ve Vue. Při tomto nastavení se většina tasků Newlogic Core deaktivuje a buildovací proces se plně přenechává Vite.

  Při tomto použití je nutné používat vlastní config vite.config.js

serve.index

 • Type: string

 • Default: /public/index.html

  Výchozí stránka která se má otevřít při zapnutí serveru, např. login.html, ve výchozím stavu se otvírá vždycky /public/index.html

  (v cestě musí být i public, je to workaround protože Vite má bug kdy při otevření rovnou na /index.html nefunguje reload při watchi)

serve.mode

 • Type: string

  Možnost natvrdo nastavit mód serveru, lze nastavit dev, build a production. Ve výchozím stavu se nastavuje automaticky podle tasků serve, serve:build, serve:production

  (dev a build používají vždy dev)

modules

 • Type: object

  Dodatečné moduly kterými lze rozšířit funkcionalitu. V současné chvíli lze rozšířit funkcionality .hbs šablon. Ale lze sem naimportovat cokoliv a pak se k instanci dostat přes config a vytvořit si třeba vlastní tasky.

   import hbs from "./src/module.hbs.js";
   
   export default {
     modules: {hbs}
   }
  

Cesty

paths.temp

 • Type: string

 • Default: "temp"

  Zde se ukládají dočasné soubory

paths.cdn

 • Type: string

 • Default: "temp/cdn"

  Zde se ukládají stažené cdn odkazy použité v projektu, pro případný lokální vývoj a cache.

paths.input.root

 • Type: string

 • Default: "src"

  Hlavní root složka zdrojových souborů

paths.input.main

 • Type: string

 • Default: "src/main.json"

  Cesta k hlavnímu nastavovacímu souboru pro šablony

paths.input.templates

 • Type: string

 • Default: "src/templates"

  Cesta k kde se nachází šablony

paths.input.scripts

 • Type: string

 • Default: "src/scripts"

  Cesta k kde se nachází javascript

paths.input.styles

 • Type: string

 • Default: "src/styles"

  Cesta k kde se nachází styly

paths.input.icons

 • Type: string

 • Default: "src/icons"

  Cesta k kde se nachází iconfont

paths.input.emails

 • Type: string

 • Default: "src/emails"

  Cesta k kde se nachází email šablony a styly

paths.input.assets

 • Type: string

 • Default: "src/assets"

  Cesta k kde se nachází další soubory jako obrázky, písma apod.

serve.output.rewrite

 • Type: boolean

 • Default: true

  Zda se má obsah načítat relativně ve složce public, např. routování cesty z /public/assets/main.css na /assets/main.css

paths.output.root

 • Type: string

 • Default: "dist"

  Hlavní output složka zkompilovaných souborů

paths.output.scripts

 • Type: string

 • Default: "dist/scripts"

  Cesta k kde se nachází zkompilované javascript soubory

paths.output.styles

 • Type: string

 • Default: "dist/styles"

  Cesta k kde se nachází zkompilované styly

paths.output.icons

 • Type: string

 • Default: "dist/styles"

  Cesta k kde se nachází zkompilovaný iconfont

paths.output.emails

 • Type: string

 • Default: "dist"

  Cesta kde se nachází zkompilované emaily

paths.output.emailsWww

 • Type: string

 • Default: "dist/img"

  Alternativní složka pro zkompilované emaily, vhodné pro šablony do PHP

paths.output.emailsImg

 • Type: string

 • Default: "dist/img"

  Cesta k kde se nachází obrázky k emailům

paths.output.assets

 • Type: string

 • Default: "dist/assets"

  Cesta kam se kopírují soubory ze input.assets s vlastním hashem v názvu

Ikony

icons.format

 • Type: string

 • Default: "css"

  Výchozí formát souborů stylů, lze nastavit "css" a "less". Při nastavení less se stáhnout soubory pro iconfont ve formátu less.

icons.name

 • Type: string

  Název iconfontu, ve výchozím stavu se bere z názvu projektu. Důležité pro správné stažení z icomoon.io

icons.filename

 • Type: string

 • Default: "iconfont"

  Název zkompilovaného souboru iconfontu

icons.id

 • Type: string

 • Default: "iconfont"

  Id icomoon.io projektu ze kterého se má iconfont stahovat

icons.local

 • Type: boolean
 • Default: false

Zda se má přeskočit stahování iconfontu a používají se jen lokální soubory

icons.revision

 • Type: boolean

 • Default: true

  Zda se má u zkompilovaného souboru doplnit do jména hash revize

icons.optimizations

 • Type: boolean

 • Default: true

  Zda se má zkompilovaný soubor optimalizovat a minifikovat

icons.postcss

 • Type: object

  Lze vložit vlastní postcss pluginy (jako pole), nebo rozšířit současné přidáním postcss.extend

Scripty

scripts.optimizations

 • Type: boolean

 • Default: true

  Zda se má zkompilovaný soubor optimalizovat a minifikovat

scripts.revision

 • Type: boolean

 • Default: true

  Zda se má u zkompilovaného souboru doplnit do jména hash revize

scripts.legacy

 • Type: boolean

 • Default: true

  Zda se májí kompilovat javacripty i v es5 legacy formátu

scripts.polyfillUrls

 • Type: string[]

 • Default: []

  Doplnění URL na polyfilly které se mají načíst s legacy javascriptama

scripts.polyfillFeatures

 • Type: string

 • Default: "default"

  Nastavení polyfill funkcionality které se používají s legacy javascriptem. Zde se použavají nastavení z polyfill.io oddělené čárkou

scripts.importResolution.directories

 • Type: string[]

 • Default: []

  V jakých složkách se má mají vytvářet automatické importy k souborům

scripts.importResolution.filename

 • Type: string

 • Default: "+.js"

  Název souboru který se vyvtoří pro automatické importy, v tomto souboru jsou naimportovány všechny soubory ze složky

scripts.importMap.build

 • Type: boolean

 • Default: true

  Zde se při kompilování mají do souborů doplnit cdn odkazy z importmapy, pokud je vypnuto použijí se node_modules

scripts.importMap.cdn

 • Type: string

 • Default: "esm.sh"

  Které CDN se má použít pro generování importmapy, lze nastavit esm.sh, esm.run nebo jspm.dev (vhodné jen pro vývoj)

scripts.importMap.target

 • Type: string

 • Default: "es2020"

  používá se pro esm.sh konfiguraci, lze nastavit es2020, esnext, es2015, deno

scripts.importMap.version

 • Type: string

  upřesnění použití esm.sh verze, např. v40

scripts.importMap.trailingSlashes

 • Type: regex

  Které knihovny obsahují podmoduly ke kterém je potřeba přistupovat v cestě modulu. Např. /(dayjs|@fullcalendar|vanillajs-datepicker)/

scripts.importMap.shortUrl

 • Type: boolean

 • Default: false

  Zda v importmapách použít zkrácenou URL, např ve formátu esm.sh nebo esm.run

scripts.importMap.localDownload

 • Type: boolean

 • Default: false

  Zda se mají soubory z cdn lokálně stáhnout do temp/cdn složky

Styly

styles.format

 • Type: string

 • Default: "css"

  Výchozí formát souborů stylů, lze nastavit "css" a "less". Soubory lze kombinovat, ale pro úplné použití je doporučeno nastavit výchozí formát.

styles.optimizations

 • Type: boolean

 • Default: true

  Zda se má zkompilovaný soubor optimalizovat a minifikovat

styles.clean

 • Type: object

 • Default: {}

  Možnost rozšířit další nastavení CleanCSS

    {
      level: {1: {specialComments: 0}, 2: {all: false}}
    }
  

styles.purge.enabled

 • Type: boolean

 • Default: true

  Zda se má na styly aplikovat knihovna PurgeCSS, která odebere nepoužité styly z finálního buildu.

styles.purge.content

 • Type: string[]

  Které soubory se mají kontrolovat vůči PurgeCSS, např. ['src/scripts/**/*.js', 'src/templates/**/*.twig']

styles.purge.options

 • Type: object

  Další nastavení PurgeCSS, zde lze nastavit které styly se mají vynechávat apod.

    safelist: {
      standard: [/(class|is-|to-|grecaptcha)/],
      deep: [/(ui-wsw|wsw|datepicker)/]
    }
  

styles.purge.nodeResolve

 • Type: boolean

 • Default: true

  Zahrnout node_modules knihovny v styles.purge.content

styles.purge.tailwind

 • Type: object

 • Default: { keyframes: true }

  Další nastavení PurgeCSS pro Tailwind

styles.ratio.content

 • Type: string[]

 • Default: ["main.css"]

  Které soubory se mají kontrolovat pro výpočet aspect ratia, např. ['src/templates/**/*.twig', 'app/Presenters/templates/**/*.latte']

  Kontroluje se atribut data-ratio="4/3", při taskách styles a serve se potom přidají třídy s vlastnostmi aspect-ratio. Při produkčním buildu se použije padding-bottom

styles.ratio.files

 • Type: string[]

 • Default: ["main.css"]

  Název css souboru do kterého se mají generovat data-ratio styly

styles.vendor.cache

 • Type: boolean

 • Default: true

  Zda se mají načítat vendor CDN odkazy v CSS z cache

styles.vendor.path

 • Type: string

 • Default: ""

  Cesta kde se uchovávají vendor importy pro CSS knihovny

styles.importResolution.subDir

 • Type: boolean

 • Default: true

  Zda se mají importovat i podsložky

styles.importResolution.directories

 • Type: string[]

 • Default: []

  V jakých složkách se má mají vytvářet automatické importy k souborům

styles.importResolution.filename

 • Type: string

 • Default: "+.css"

  Název souboru který se vyvtoří pro automatické importy, v tomto souboru jsou naimportovány všechny soubory ze složky

styles.import

 • Type: string[]

 • Default: ["all"]

  Jakým způsobem CleanCSS zpracovává importy souborů, ve výchozím nastavení se všechny importy zpracovávají přímo a ve výsledým buildu nejsou tak žádné importy

styles.join

 • Type: object

 • Default: {"main.css": ["temp/tailwind.css"]}

  Spojování css souborů dohromady, např. pro tailwind

styles.tailwind

 • Type: object
tailwind: {
 cache: true,
 postcss: {},
 basename: "tailwind.css"
}

Další konfigurace pro tailwind, do postcss lze vložit vlastní postcss pluginy (jako pole), nebo rozšířit současné přidáním postcss.extend

styles.postcss

 • Type: object

  Lze vložit vlastní postcss pluginy (jako pole), nebo rozšířit současné přidáním postcss.extend

Šablony

templates.format

 • Type: string

 • Default: "twig"

  Výchozí formát souborů šablon, lze nastavit "twig" a "hbs". Soubory lze kombinovat, ale pro úplné použití je doporučeno nastavit výchozí formát.

templates.layout

 • Type: string

 • Default: "Layout/Main"

  Výchozí cesta k šabloně která se má použít jako layout

templates.placeholder.webp

 • Type: boolean

 • Default: true

  Zda se má pro placeholder helper v šablonách použít formát .webp

templates.placeholder.picsum

 • Type: boolean

 • Default: false

  Zda se má pro placeholder helper v šablonách použít generování obrázků ze služby Picsum

templates.placeholder.lorempixel

 • Type: string

 • Default: ""

  Zda se má pro placeholder helper v šablonách použít generování obrázků ze služby lorempixel, jako parametr se nastavuje preferovaný obrázek třeba "cats"

Emaily

emails.removeClasses

 • Type: boolean

 • Default: false

  Zda se při kompilování emailů mají odstraňovat třídy z elementů v html

emails.inlineOnly

 • Type: boolean

 • Default: false

  Zda se při kompilování emailů mají styly aplikovat jenom inline způsobem style=""

emails.zipPrefix

 • Type: string[]

 • Default: ["email"]

  Z kterých emailů vytvořit zip, uvádí se prefix jakým mají názvy zkompilovaných šablon začínat

emails.postcss

 • Type: object

  Lze vložit vlastní postcss pluginy (jako pole), nebo rozšířit současné přidáním postcss.extend

Assety

assets.revision

 • Type: boolean

 • Default: true

  Zda se má u zkompilovaného souboru doplnit do jména hash revize

Tailwind

 • Type: boolean

  Zde se nastavuje TailwindCSS, stejným způsobem jako v souboru tailwind.config.js